Przetarg nieograniczony na: Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z obsługą pozamedyczną. Znak sprawy ZP/41B/17

 

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 18-12-2017 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 02-01-2018 r.