Przetarg nieograniczony na: Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/21A/17

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 12-12-2017 r.

 

 

Sprostowanie z dnia 13-12-2017 r. do udzielonych odpowiedzi z dnia 12-12-2017 r.

 

Dot. V grupy pytań

 

Winno być:

1.Cześć 1. Poz. Nr 1.1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowy pakowanych w pojedyncze opakowanie podstawowe typu blister (folia-papier), posiadające jedną etykietę samoprzylepną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów gazowy pakowanych w pojedyncze opakowanie podstawowe typu blister (folia-papier) ale posiadające dwie etykiety samoprzylepne. Powyższe dot. także części 1. poz. nr 1.2 i nr 1.3.

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 15-12-2017 r.

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i częściach unieważnionych, z dnia 19-12-2017 r.