Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

Uwaga z dnia 04-12-2017r.:

 

W przedmiotowym ogłoszeniu i SIWZ winno być:

 

Termin składania ofert do: 08-12-2017 r. do godz. 10:00

 

Otwarcie ofert w dniu 08-12-2017r. o godz. 10:10

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 05-12-2017 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 08-12-2017 r.

 

 

Unieważnienie, informacja z dnia 08-12-2017 r.