Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Uwaga: Informujemy że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania ofert 01.12.2017 r. godz 10:00

Termin otwarcia ofert 01.12.2017 r. godz 10:10

 

Odpowiedzi na pytania - 29.11.2017 r.

 

Wykaz złożonych ofert - 01-12-2017

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, ofertach odrzuconych i częściach unieważnionych, z dnia 05-12-2017r.