Zapytanie ofertowe na: Usługę udzielenia pożyczki odnawialnej dla SPZOZ w Lublińcu.  Znak sprawy: ZP/43/17

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

Zmiana terminu składania (przesyłania ofert), informacja z dnia 14-11-2017r.

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16-11-2017r. do godz.13:00.

 

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 15-11-2017r.

 

Załacznik nr 1 do odpowiedzi

Załacznik nr 2 do odpowiedzi

Załacznik nr 3 do odpowiedzi

Załacznik nr 4 do odpowiedzi

Załacznik nr 5 do odpowiedzi

 

W terminie na składanie ofert zostały złożone 2 oferty:

 
1. Oferta nr 1 firmy MW Trade S.A. z Wrocławia za cenę 22 084,20 zł.
 
2. Oferta nr 2 firmy Magellan S.A. z Łodzi za cenę 22 428,00 zł.

 

 

Informacja z dnia17-11-2017 r.

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.