Zapytanie ofertowe na: Dostawę odzieży ochronnej dla pracowników medycznych SPZOZ w Lublińcu, znak sprawy ZP/33/17

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje czy dopuszczacie Państwo ofertę odzieży na którą  posiadamy tylko deklaracje tkanin  PN – EN ISO 13688:2013-12 ODZIEŻ OCHRONNA WYMAGANIA OGÓLNE  oraz CEN/TS14237:2015  (ENV14237-2002)TEKSTYLIA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

 

Wykaz złożonych ofert, z dnia 06-10-2017r.

 

Wynik, z dnia 11-10-2017 r.