Zapytanie ofertowe na: Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/35/17

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

I. 

Pytanie nr 1:

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym  usługi odbiory, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  zwracam się z zapytaniem o kwestię wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów BIO. Czy jesteście  Państwo w stanie określić  jaki tonaż w/w odpadów przewidujecie do wywozu?

Odpowiedź: Informujemy, że:

- w zakresie obecnej umowy nie były jeszcze oddawane odpady wielkogabarytowe,
- szacunkowo w przyszłym okresie planujemy oddać do 200 kg odpadów wielkogabarytowych i do 300 kg odpadów BIO.
 
II.
Uwaga z dnia 03-10-2017r. - zmiana terminu składania ofert:
Termin przesyłania (składania) ofert został przesunięty na piątek tj. 06-10-2017 r. do godz. 10:00.
 
III.