Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert:

 

Załączniki do zaproszenia

 

Wykaz części (opis asortymentu )

 

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 21-08-2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert, z dnia 28-08-2017 r.:

 

Zamawiający informuje, że:

- przeznacza brakującą kwotę tj. 2456,11 zł i jako najkorzystniejszą w części nr 1 wybiera ofertę nr 2 firmy Artim Sp. z o. o. ul. Oleska 121, 45-231 z Opola za cenę 19 516,11 zł brutto,

- przeznacza brakującą kwotę tj. 803,00 zł i jako najkorzystniejszą w części nr 4 wybiera ofertę firmy PPHU Content Sp. z o. o. ul. W. Korfantego 66 , 40-161 z Katowic za cenę 5 680,00 zł brutto.

Informacja o unieważnieniu: Zamawiający informuje, że unieważnia część nr 2 i 3 z powodu braku ofert.