Drukuj

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

Wykaz części - asortyment

 

 

Informacja, z  dnia 03-08-2017r.:

W wykazie do części nr 3 (tusze, tonery) w poz. 18 winno być: Samsung SCX-4720FN

 

Informacja z dnia 07-08-2017r.

W części nr 1 (materiały biurowe) w pozycji nr 16 winno być: 100 szt. (1 op.) 

 

 

Wykaz złożonych ofert, informacja z dnia 08-08-2017r.

 

Informacja z dnia 14-08-2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert:

  1. W części nr 3 (dostawa tuszy, tonerów) Zamawiający przeznacza brakującą kwotę tj. 25,98 zł i jako najkorzystniejszą wybiera ofertę nr 9 firmy ECOBLACK S.C. M. Szewczyk Ł. Baran ul. Kredowa 8/50, 25-640 Kielce za cenę 7 657,98 zł brutto. Umowa do podpisu zostanie wysłana listem poleconym.

Informacja o unieważnieniu:

  1. Zamawiający informuje, że unieważnia część nr 2 z powodu braku ofert. Postępowanie w tym zakresie zostanie ogłoszone ponownie.
  2. Zamawiający informuje, że unieważnia części nr 1 i 4 z powodu przekroczenia kwoty przeznaczonej. Postępowanie w tym zakresie zostanie ogłoszone ponownie.