Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Wzór umowy

 

Druk oferty

 

 

 

Odpowiedzi na pytania,z dnia 31-07-2017r.

 

Wynik, z dnia 21-08-2017 r.

 

 

Informacja z dnia 01-09-2017r.

 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. firma C/S Polska, odstąpił od zawarcia przedmiotowej umowy.

 

W związku z powyższym Zamawiający powtórzył czynność wyboru oferty i jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Polmar Profil z Lublińca, która złożyła drugą w kolejności ofertę wg kryterium oceny ofert.