Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

Informacja z dnia 25-07-2017r.

 

Zamawiający wykreśla pkt nr 9 z opisu przedmiotu zamówienia.

 

Informacja z dnia 28-07-2017r.

 

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "PROFKOM" z Olsztyna za cenę 10 000 zł brutto (płatność w formie 2 rat miesięczne).

 

Złożona oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowa zostanie zawarta z dniem 01-08-2017r.