Ogłoszenie przetargu nieograniczonego, pisemnego na sprzedaż aparatu RTG z ramieniem C marki Ziehm.

Ogłoszenie z dnia 08-01-2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - opis aparatu RTG

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - druk oferty

 

Informacja z dnia 14-02-2020 r.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Medikol Systems Sp. z o. o. ul. Polska 118, 60-401 Poznań za cenę 25 000 zł brutto.