Ogłoszenie z dnia 08-02-2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

zatrudni pracownika do działu zamówień publicznych 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34/350-63-86 lub osobiście w Administracji
SPZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.