Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

zatrudni pracownika na samodzielne stanowisko ds organizacyjno - prawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 35 06 387 lub osobiście w Administracji SPZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.