Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc do pracy na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 35 06 387 lub osobiście w Administracji SPZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.