Lubliniec, dnia 30.08.2017 r.

 

Dotyczy: szkolenia "Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.  Tajemnica zawodowa - prawne i etyczne uwarunkowania”. 

 

W związku z zaplanowanym szkoleniem, które przeprowadzi firma Supra Brokers Sp. z o. o. z Wrocławia zobowiązuję Ordynatorów / Kierowników o wyznaczenie co najmniej 2 osób personelu medycznego ( lekarza i pielęgniarkę/ ratowników medycznych ) z każdego oddziału/ komórki w celu uczestnictwa w niniejszym szkoleniu.

 

Termin szkolenia: 06 września 2017 roku, godzina 11:30.

Miejsce szkolenia: Budynek szpitala, przy ul. Grunwaldzkiej 9, sala zebrań na III piętrze .

 

Dyrektor mgr Barbara Szubert