Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

 zatrudni pracownika na stanowisko

Opiekun Medyczny 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 35 06 379/  34 35 06 387

lub

osobiście w Administracji SPZOZ w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 II piętro

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.