Oddział Chorób Wewnętrznch

 Oddział chorób wewnętrzny

 ODDZIAŁ ZAWIESZONY

 kierownik oddziału: lek. med. Marek Kasprowicz

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Szymańska

Lokalizacja: 42-700 Lubliniec ul.Grunwaldzka 9 (II - piętro)

Telefon Kontaktowy (34) 3506355

Liczba łóżek: 35

 

 

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia. Wyposażony jest w aparaty do diagnostyki, w tym echokardiograf z obrazowaniem metodą Dopplera, aparat do całodobowego monitorowania pracy serca i całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera, bieżnię do wykonywania testu wysiłkowego EKG i  pulsoksymetr. Urządzenia te oraz sale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przystosowane do monitorowania najcięższych stanów kardiologicznych umożliwiają interwencję w przypadku poważnych zaburzeń rytmu serca np. wykonanie kardiowersji elektrycznej. Pracownia endoskopowa i laboratorium pozwalają na diagnostykę chorób układu pokarmowego, krwiotwórczego i hormonalnego.

 

W zakresie diagnostyki chorób przewodu pokarmowego wykonywane są:

-         badania endoskopowe,

-         USG, CT, MR.