Telefony

NOWE NUMERY TELEFONÓW

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

 

Administracja:

 

343506380  Sekretariat

343565870  Fax Sekretariat  

343506389  Dział techniczny

343506381  Dyrektor            

343506390  Dział Organizacji i Nadzoru

343506382  Zastępca Dyrektora      

343506394  Statystyka Medyczna i Dokumentacja Medyczna

343506383  Gł. Księgowa    

343506391  Pielęgniarka epidemio.

343506379  Naczelna pielęgniarka  

343506384  Dział finansowo-księgowy       

343506392  Magazyn i Zaopatrzenie     

343506386  Zamówienia Pub/Sprzęt med.   

343506392  Dział Informatyki       

343506387  Dział Kadr   

343506388  Dział Płac

343506393  Inspektor ds. OC

343506374  Radca prawny

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

343506357  Ordynator 

343506355  Dyżurka Lekarska      

343506356  Dyżurka Pielęgniarska    

 

 

Oddział Noworodkowy

343514945 Ordynator /Lekarz dyżur.

343514943 Dyżurka Pielęgniarska   

 

Oddział Pediatryczny

343506353 Ordynator          

343506352 Dyżurka Piel. dzieci starsze

343506351 Dyżurka Piel. dzieci młodsze

343506354 Sekretariat          

343506350 Dyżurka Lekarska 

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

343514942 Ordynator                      

343514940 Dyżurka Lekarska       

343514947 Sala Porodowa  

343514941 Dyżurka Pielęgniarska ginek.  

343514944 Dyżurka Pielęgniarska położ.

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

343514939 Ordynator                      

343514937 Dyżurka Lekarska       

343514938 Dyżurka Pielęgniarska  

 

 

Oddział Chirurgi Ogólnej

343514932 Ordynator                      

343514931 Dyżurka Pielęgniarska    

343514936 Sekretariat   

343514933 Blok Operacyjny           

343514934 Centralna Sterylizatornia 

343514930 Dyżurka Lekarska

                

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

 

343530343 Kierownik Laboratorium

343506369 Laboratorium Bakteriologia

343506370 Laboratorium Analityczne 

343506366 Bank krwi

Poradnie Specjalistyczne

 

343506363  Por. Chirurgi Ogólnej        

343506368  Por. Cukrzycowa               

343506367  Por. Chorób Piersi                           

343506368  Por. Kardiologiczna      

343506367  Por. Położniczo-Ginekologiczna

343562413  Por. Gruźlicy i Chorób Płuc

343562413  Por. Gruźlicy i Chorób Płuc Dla Dzieci         

               

 

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

343514928  Dyżurka Pielęgniarska  

343514921  Pokój Lekarski       

343514926  Pracownia Endoskopii  

343514924  Dyżurka Lekarska 

343514910  Dyspozytornia               

343514925  Kierownik     

343514922  Pracownia RTG Rejestracja           

343514919  Pracownia Mammograficzna           

343514918  Pracownia RTG Sterownia             

343514920  Pokój Radiologów 

343514914  Dietetyk

 

 

Ratownictwo Medyczne i Zespół Transportu Sanitarnego

343506361 Kierownik          

343506360 Dyspozytor   

POZOSTAŁE NUMERY

 

343506359 Zgłaszanie uszkodzeń i awarii 

343514949 Apteka Szpitalna  

343514946 Firma sprzątająca

343506362 Magazyn