Jubileusz 45 - lecia Oddziału Noworodkowego
Mikołaj 2016
Światełko Pokoju
Kartetki
Lampy do fototerapii