Dla pracownika

 
 
Zarządzenie ws. usunięcia oceny pracowniczej (kliknij...)
 
 
 

 
 
Szkolenie dla pracowników 18 kwietnia 2016r. (kliknij...) 
 
 

 
 Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie 
wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
 
Kliknij na wybrany dokument .... 
 
Zarządzenie strona 1
Zarządzenie strona 2
 Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
 
 

 
 
 Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu wraz załącznikami. Wobec powyższego  tracą moc zarządzenie nr 32/2013 z 30 grudnia 2013 roku oraz zarządzenie nr 31/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
 
Kliknij na wybrany dokument .... 
 
Zarządzenie
 
 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
 Załącznik nr 7 
 
 

 
 Lubliniec, dnia 22.10.2015 r.

Dotyczy: szkolenia nt: "Prawa pacjenta a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych".

 

W związku z zaplanowanym szkoleniem z zakresu praw pacjenta, które przeprowadzi firma Supra Brokers Sp. z o. o. z Wrocławia zobowiązuję Ordynatorów / Kierowników o wyznaczenie co najmniej 2 osób personelu medycznego ( lekarza i pielęgniarkę/ ratowników medycznych  ) z każdego oddziału/ komórki w celu uczestnictwa w niniejszym szkoleniu.

Termin szkolenia: 28 października 2015 roku, godzina 12.00.

Miejsce szkolenia: Budynek szpitala, przy ul. Grunwaldzkiej 9, sala zebrań na III piętrze .

                                                      

sp. Ilona Pietrzak - Pałubska

 
 
 

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku  w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych dokumentacji papierowej... 
 
 Zarządzenie (kliknij...)
 
 

Lubliniec, dnia 16.04.2015 r.
Dotyczy: szkolenia z zakresu „ Zakażenia szpitalne jako podstawa roszczeń medycznych”.
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w naszym szpitalu to m.in. rejestrowanie i analizowanie przyczyn zakażeń szpitalnych mających miejsce w naszej placówce a także poszerzanie wiedzy o skutkach nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz procedur w tym zakresie.
W związku powyższym w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie pod nazwą  „Zakażenia szpitalne jako podstawa roszczeń medycznych ”, które przeprowadzi firma Supra Brokers Sp. z o. o. z Wrocławia i zobowiązuję Ordynatorów / Kierowników do wyznaczenia co najmniej 2 osób personelu medycznego z każdego oddziału/ komórki w celu uczestnictwa w niniejszym szkoleniu.
Miejsce szkolenia: Budynek, przy ul. Grunwaldzkiej 9, sala zebrań na III piętrze. 
Dyrektor
Mgr Barbara Szubert

 
Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 01.12.2014r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.  
 
Pliki do pobrania:
 
Zarządzenie
 
Załącznik nr 4
 
Załącznik nr 5 
 
Aneks
 
 
 

 
 Zarządzenie 16/2014 w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w SPZOZ w Lublińcu
 
 Pliki do pobrania:
 
Zarządzenie strona 1
 
Zarządzenie strona 2
 
Polityka bezpieczeństwa informacji 
 
 
 
 
 Szkolenie w zakresie zdarzeń medycznych i  postępowania regresowego
 
(kliknij...)
 
 

Szkolenie z zakresu Ratownictwa  Medycznego
 
Zarządzenie nr 32/2013
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 
 Zarządzenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
 
Zarządzenie w wersji doc (edytowalnej).
 

 
 ZARZĄDZENIE NR 12 /2013
 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
 
Zarządzenie
Załączniki 
Aneks do zarządzenia
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4


Administracyjne:
 
 
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników
 
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika
 
Wniosek o przyznanie zapomogi  / pożyczki bezzwrotnej
 
Oświadczenie o dochodach
 
Wniosek o udzielenie zwrotnej pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe
 
 
 
Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 
Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 
 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Kodeks etyki
 
 
Dział Kadr
42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pok. nr 71
tel. (034) 350 - 63- 87 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:25 – 15:00
 
Sekretariat
42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pok. nr 68
tel. (034) 350 - 63 - 80 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:25 – 15:00
 
Informatyk
42 – 700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9, III piętro,
tel. (034) 351 - 49 -  12 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:25 – 15:00

Dział Organizacji i Nadzoru, Statystyka Medyczna i Dokumentacja Medyczna

42 – 700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9, III piętro
tel. (034) 350 - 63- 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:25 – 15:00


Magazyn bielizny
42 – 700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9
tel. (034) 351 – 49 – 29
Godziny pracy: poniedziałek -  piątek: 7:25 – 15:00