Dla pracownika

Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie konserwacji oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigu znajdującego się w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu, znak sprawy ZP/07/17

Pliki do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki do zaproszenia

Wynik z dnia 10-02-2017r.

W terminie na składanie ofert  została złożona jedna oferta tj. oferta firmy "REM-LIFT" z Częstochowy za cenę 221,40 zł brutto/m-c. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.