Ta strona używa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki

Drukuj Email

 

W dniu 26 maja 2017 roku  firma Promed S.A. z Warszawy dostarczyła dla potrzeb oddziału noworodkowego naszego Szpitala dwie lampy do fototerapii noworodków. Są to medyczne lampy do fototerapii: model Lullaby PT firmy GE Healthcare. Lampy te służą do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków za pomocą wydzielanego światła o niebieskim kolorze. Do lamp zostały także dołączone dodatkowe żarówki (na wymianę),  gdyż żarówki po pewnym czasie tracą swoje właściwości lecznicze. Lampy posiadają statyw jezdny z regulowaną wysokością aby jak najlepiej umiejscowić źródło światła nad noworodkiem.
Zakup lamp został zrealizowany dzięki pomocy finansowej Miasta Lubliniec. Koszt zakupu ww. dwóch lamp wyniósł: 6588 zł brutto z czego Miasto Lubliniec przeznaczyło 6480 zł a pozostałą część (tylko 108 zł) zapłaci nasz Szpital.
Na zdjęciach znajdują się Pani lek. med. Halina Pilch-Kucia Kierownik oddziału noworodkowego wraz z pielęgniarkami, Pani Anna Jonczyk-Drzymała  Zastępca Burmistrza Miasta Lubliniec oraz przedstawiciel firmy Promed S.A.
 Przedstawiciel firmy Promed S.A. w trakcie przekazania lamp przeszkolił personel oddziału w zakresie prawidłowej obsługi lamp.
 
Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc, dzięki której nasi najmłodsi pacjenci szybciej wrócą do zdrowia.
 

 

OGŁOSZENIE


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w:


  1. Oddziale Położniczo - Ginekologicznym przez położne w okresie od 12.06.2017 r. do 11.06.2019 r

  1. Oddziale Noworodkowym przez położne w okresie od 12.06.2017 r. do 11.06.2019 r


(PKW i U86- usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: świadczenie usług położniczych,

zakresie: usługi położnicze na oddziale położniczo – ginekologicznym,

rodzaju: świadczenie usług położniczych,

zakresie: usługi położnicze na oddziale noworodkowym

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. - Dz. U. z 2016 roku, poz.618 z późn. zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Kadr (budynek przy ul. Sobieskiego 9, II piętro), od 02.06.2017 r. ( od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00).


Termin składania ofert do 12.06.2017 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert – 12.06.2017 r. godz. 13.30)


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert SP ZOZ w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68


Termin związania z ofertą : 30 dni od daty upływu terminu składania ofert


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :


 

1) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym przez położne w okresie 
12.06.2017 r. do 11.06.2019 r

 


2) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Noworodkowym przez położne w okresie

od 12.06.2017 r. do 11.06.2019 r 
OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 zatrudni lekarza pediatrę, szczegółowe informacje pod numerem: tel. 034 350 63 87

 

 

 


List Łańcuszkowy - nie daj się oszukać!
 
Dyrekcja SPZOZ w Lublińcu, chciałaby poinformować Państwa o liście łańcuszkowym,  w którym rzekomo pewien siedmioletni chłopiec z Landesklinikum Donauregion Tulln chory na raka, chce trafić do Księgi Rekordów Guinessa, poprzez zebranie największego zbioru adresów.
 
Okazuje się, że na stronie internetowej w/w Kliniki - widnieje ostrzeżenie w brzmieniu: FALSHER KETTENBRIEF LANDESKLINIKUM TULLN, gdzie zamieszczona jest informacja o zgłoszeniu tego przypadku odpowiednim służbom do spraw oszustw oraz zaprzestaniu wysyłania listów łańcuszkowych i nieodpowiadaniu na te listy.
 
Wobec powyższego Dyrekcja SPZOZ w Lublińcu podjęła decyzję o niewysyłaniu tego rodzaju listów na adres:
 
LAndesklinikum
Donauregion Tulln
Alter Ziegelweg 10
A-2430 Tulln an der Donau

Austria 


Pod koniec grudnia 2016 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu wzbogacił się o 2 karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego.

 

Koszt zakupu używanej karetki marki Mercedes Sprinter 316 CD i wyniósł 129.800,00 zł a środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu oraz Gminy: Koszęcin, Ciasna, Herby, Woźniki, Pawonków.

 

Całkowity koszt zakupu drugiej, nowej karetki Renault Master L2H2 wraz z wyposażeniem medycznym wyniósł 399.953,59 tys. zł., środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat przekazanej Starostwu Powiatowemu w Lublińcu przez Wojewodę Śląskiego.

 


 

Na początku 2017 roku Firma INVADO za pośrednictwem Fundacji TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ przekazała na rzecz Administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  Lublińcu darowiznę rzeczową w postaci drzwi. W obecnej, trudnej sytuacji Szpitala doceniamy okazane wsparcie i dziękujemy za każdą pomoc.


 

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie część 1

Ogłoszenie część 2

 

 


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

PILNIE

poszukuje lekarzy do pracy na Oddziale Pediatrycznym

 

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę kontraktową

 

Termin rozpoczęcia pracy – od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie podania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny z :

·         Sekretariatem Dyrektora pod numerem (34) 3506380,

·         Działem Kadr pod numerem (34) 3506387.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie § 11ust.1 pkt 1)  Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 14.02.2017 r. zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z dnia 21.02.2017 r.

 

Udzielający zamówienie:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postępowania:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

 

Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                                                Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

                                                                                                                                mgr Barbara Szubert


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział chirurgii ogólnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
2016.1638 ze zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 21.02.2017 r. ( od poniedziałku do piątku w godz.  od 10:00 do 14:00).

 

Termin składania ofert                     do 24.02.2017 r.  do godz. 13.00

                                                       (otwarcie ofert –   24.02.2017  r. godz. 13.30)

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

 

Miejsce składania ofert                     SP ZOZ w Lublińcu

                                                        ul. Sobieskiego 9

                                                        42-700 Lubliniec

                                                        Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :             30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.”

 

 

 

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie § 11ust.1 pkt 1)  Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 14.02.2017 r. zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z dnia 14.02.2017 r.

 

Udzielający zamówienie:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postępowania:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

 

Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                                                Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

                                                                                                                                mgr Barbara Szubert

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

PILNIE

poszukuje lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę kontraktową

 

Termin rozpoczęcia pracy – od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie podania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny z :

·         Sekretariatem Dyrektora pod numerem (34) 3506380,

·         Działem Kadr pod numerem (34) 3506387.

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie § 11ust.1 pkt 1)  Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 08.02.2017 r. zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z dnia 08.02.2017 r.

Udzielający zamówienie:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Nazwa postępowania:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

 

Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                                                  Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

                                                                                                                                  mgr Barbara Szubert


 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80,

fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ

w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

 

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział chirurgii ogólnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016.1638 ze zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 14.02.2017 r. ( od poniedziałku do piątku w godz.  od 10:00 do 14:00).

Termin składania ofert                    do 17.02.2017 r.  do godz. 13.00 

                                                        (otwarcie ofert –   17.02.2017 r. godz. 13.30)

Termin rozstrzygnięcia konkursu   nie później niż w ciągu 10 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert                    SP ZOZ w Lublińcu

                                                           ul. Sobieskiego 9

                                                           42-700 Lubliniec

                                                           Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :             30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.”

 


 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia dyżurów medycznych i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

 

(PKW i U86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 – Usługi świadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddział chirurgii ogólnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.
2016.1638 ze zm.).

Obowiązujące formularze oferty i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu,  w tym  projekt umowy, są do wglądu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III piętro), od 08.02.2017 r. ( od poniedziałku do piątku
w godz.  od 10:00 do 14:00).

Termin składania ofert                    do 14.02.2017 r.  do godz. 13.00 

                                                     (otwarcie ofert –   14.02.2017 r. godz. 13.30)                                                                                                                                                

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP ZOZ w Lublińcu.

Miejsce składania ofert                   SP ZOZ w Lublińcu

                                                      ul. Sobieskiego 9

                                                      42-700 Lubliniec

                                                      Sekretariat pok. nr 68

 

Termin związania z ofertą :             30 dni od daty upływu terminu składania ofert

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ( w całości lub w części ) na każdym etapie postępowania lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Koperta z ofertą winna być oznaczona :

„Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu
w ramach pełnienia dyżurów medycznych  i dyżurów gotowości w Oddziale Chirurgii Ogólnej od 01.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.”

 


 

1% Dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Lublińcu. Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz naszego Szpitala?

 

·      Każda taka złotówka zostanie przeznaczona na: zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprzętu medycznego, lub wyposażenia technicznego sal, gabinetów lekarskich co wpłynie na podniesienie standardów leczenia w naszym szpitalu.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Naszego Szpitala ?

Wypełniając deklarację podatkową PIT-37 należy wpisać w rubryce:

137. Numer KRS: 0000244994

138. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku należnego

139. Cel szczegółowy: SPZOZ w Lublińcu

 

W związku z  aktualizacją formularzy PIT-37 numeracja rubryk może ulec zmianie.Światełko Pokoju

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Oddział Pediatryczny odwiedzili harcerze przynosząc Betlejemskie Światełko Pokoju.
W tym roku Światełko przekazali: zuchy z 6 G.Z "Smerfy" oraz harcerze D.H "Czarne Orły" z panią podharcmistrz E. Majczak.

Tegorocznej akcji patronowało hasło: "Odważnie tworzymy pokój".

Dziękujemy za pamięć.
 

 Zapraszamy do galerii (kliknij...)


MIKOŁAJ 2016

Tradycyjnie szóstego grudnia br., zarówno te małe jak i te trochę większe dzieciaki przebywające w Oddziale Pediatrycznym odwiedził Święty Mikołaj, który znalazł w swoim wielkim worku upominki dla naszych pacjentów. Odwiedziny Mikołaja były niesamowitym przeżyciem oraz sporym zaskoczeniem dla chorych dzieci, które choć na chwilę mogły zapomnieć o chorobie.
 
W rolę Świętego Mikołaja wcielili się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

W imieniu najmłodszych pacjentów i personelu Oddziału Pediatrycznego składamy serdeczne podziękowania za wszystkie przekazane prezenty.
 
 

Zapraszamy do galerii (kliknij...)


45-LECIE ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO

 
23 listopada 2016 roku oddział noworodkowy obchodził 45-lecie swojego istnienia z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą zaproszeni zostali zarówno byli jak i obecni pracownicy oddziału, w tym pomysłodawca i twórca oddziału noworodkowego oraz wieloletni dyrektor szpitala Pan Jerzy Baranowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również władze samorządowe: wicestarosta Pan Tadeusz Koniny, sekretarz powiatu Pani Sylwia Fronczek, skarbnik powiatu Pan Jacek Fokczyński, burmistrz Pan Edward Maniura, wiceburmistrz Pani Anna Jonczyk-Drzymała, wójt Koszęcina Pan Zbigniew Seniów, burmistrz Woźnik Pan Alojzy Cichowski oraz sekretarz Gminy Kochanowice Pan Andrzej Domagała.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również przedstawiciel parlamentu - Pan Andrzej Gawron Poseł na Sejm RP oraz Pani Jolanta Warzycha przewodnicząca Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Przybyłych gości powitała dyrektor SP ZOZ w Lublińcu – Pani Barbara Szubert, która złożyła podziękowania na ręce ordynatora oddziału – Pani Haliny Pilch – Kuci.
Do gratulacji i podziękowań dołączył również Pan Tadeusz Konina Wicestarosta Lubliniecki, który poinformował, że każdy maluch, który urodzi się na ziemi lublinieckiej otrzyma piękny różowy lub niebieski ręcznik z napisem „Urodziłem/am się w powiecie lublinieckim”.
 


Zapraszamy do galerii (kliknij...)INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, iż nie upoważnił Spółki - Spełniamy Marzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Al. Bolesława Krzywoustego 4/1, 40 - 870 Katowice) w organizacji do występowania do osób trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 

 


Samodzielny Publiczny                                                                                                                Lubliniec, 07.12.2016 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

 

 

             Zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 24.11.2016 r., w sprawie „Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Lublińcu w ramach pełnienia przez lekarzy dyżurów medycznych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.”, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przesuwa termin składania ofert na dzień 19.12.2016 r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

                                                                                                    mgr Barbara Szubert   

 


 


 Z ogromną przyjemnością informujemy, że Pani Barbara Bujara - Kania zajęła 1 miejsce (11.776 głosów)

i Pan Krzysztof Olszak zajął 3 miejsce (2.114 głosy)

w Plebiscycie Hipokrates 2016 w kategorii Ratownik Medyczny,

Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

Dyrekcja oraz Załoga

SPZOZ w Lublińcu

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie § 11ust.1 pkt 1)  Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r. zawiadamiam o unieważnieniu postępowania z dnia 31.10.2016 r.

 

Udzielający zamówienie:             

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postępowania:

„Konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, świadczeń zdrowotnych w poradni  kardiologicznej SP ZOZ w Lublińcu od 01.01.2017 r.  do 31.12.2019 r.”

 

 Uzasadnienie

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublińcu

mgr Barbara Szubert 

 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

W oparciu o § 12 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r.   Komisja Konkursowa zawiadamia, że rozstrzygnięto :

 

- konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, świadczeń zdrowotnych w Poradni Gruźlicy
i Chorób Płuc SP ZOZ w Lublińcu od 01.01.2017 r.  do 31.12.2019 r.

i wybrano oferty złożone przez Wykonawców:

 

1.      Prywatny Gabinet Lekarski Piotr Cichoń

ul. Pirotechników 30

             42-200 Częstochowa

2.      EMED Elżbieta Prudło

ul.  Rycerska 10A

42-202 Częstochowa

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

 

W oparciu o § 12 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r.   Komisja Konkursowa zawiadamia, że rozstrzygnięto :

 

- konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, świadczeń zdrowotnych w poradni chorób piersi SP ZOZ w Lublińcu od 01.01.2017 r.  do 31.12.2019 r. i wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

 

1.      Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Strójwąs

           ul. Wodzickiego 105/13

 

           42-200 Częstochowa


 
 
 

 
 
Otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
 
W dniu 3 sierpnia 2016 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Laboratorium mieści się obecnie w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 (wejście od ul. Żwirki i Wigury). Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani Barbara Szubert - Dyrektor SPZOZ w Lublińcu oraz Pan Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki. Poświęcenia pomieszczeń Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dokonał o. Waldemar Janecki z Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze Powiatu Lublinieckiego, członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu, wójtowie i burmistrzowie, pracownicy SPZOZ w Lublińcu, kierownicy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i dyrektorzy instytucji publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego. 

 

 

 

Zapraszamy do galerii (kliknij...)                  

 

Kliknij obraz w celu powiększenia


W dniu 01.07.2016 roku dzieci przebywające w Oddziale Pediatrycznym odwiedziła przemiła Mrówka, która spotkała się ze wszystkimi maluchami a także obdarowała je balonami i cukierkami. W rolę Mrówki wcieliła się mama jednego z naszych małych pacjentów. W imieniu dzieci dziękujemy za życzliwość i serdeczność okazaną naszym najmłodszym pacjentom oraz za przekazane upominki.

 

Zapraszamy do galerii (kliknij...) 


W dniu 29-30.06.2016 roku w naszej placówce odbył się audit zewnętrzny komórek organizacyjnych funkcjonujących w SPZOZ w Lublińcu 

Celem auditu nadzoru była ocena spełnienia wymagań norm odniesienia dotyczących systemu zarządzania organizacji, ocena spełnienia wymagań dotyczących certyfikacji określonych przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A, ocena zdolności systemu zarządzania do zapewniania, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania umów, przepisów prawnych i innych, ocena skuteczności utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania, ocena zdolności do ciągłej realizacji ustanowionej polityki i osiągania celów, identyfikacja obszarów potencjalnego doskonalenia. 


 SPZOZ w Lublińcu wziął udział w projekcie realizowanym przez Fundację Agory pn. "Szpital Przyjazny Rodzicom", którego celem było pozyskanie grantu na realizację działań, które sprawią aby szpital był miejscem przyjaznym dla rodziców małych pacjentów przebywających w Oddziale Pediatrycznym. Po przeanalizowaniu 122 zgłoszeń szpitali i oddziałów pediatrycznych, Komisja w dniu 22 lutego wybrała 18 podmiotów (w tym SPZOZ w Lublińcu), którym zostały przyznane granty w wysokości 10.000 zł. W ramach pozyskanych środków zostaną zrealizowane następujące zadania:

- renowacja foteli rozkładanych typu „Amerykanka” dla rodziców pacjentów przebywających w Oddziale Pediatrycznym (10 szt.),

- zakupione zostaną: szafki z przewijakami (3 szt.), wanienka z szafką (1 szt.), kuchenki mikrofalowe (2 szt.), czajniki elektryczne (2 szt.), koce dla rodziców (10 szt.)


 

 WAŻNA INFORMACJA

W związku ze zmianą lokalizacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w dniu 24.06.2016 materiał do badań można oddawać do godz. 9.00.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 27.06.2016r Medyczne Laboratorium Diagnostyczne będzie funkcjonowało w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 (wejście od strony ul. Żwirki i Wigury).

 

INFORMACJA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, iż nie upoważnił Spółki - Szczęście Dzieci Sp. z o.o. w organizacji do występowania do osób trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 


OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu informuje, że obecnie żaden podmiot zewnętrzny nie jest upoważniony do przeprowadzania zbiórki środków finansowych i darowizn rzeczowych na rzecz naszej jednostki, w tym na rzecz Oddziałów Szpitalnych oraz Poradni i Pracowni Specjalistycznych SPZOZ w Lublińcu. 
  

 

 Dobro pacjenta najważniejszym celem naszego działania      

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lublińcu.
Nadrzędnym celem działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu jest zapewnienie wszystkim pacjentom  świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie.
SP ZOZ w Lublińcu przyjmuje pacjentów bez skierowania w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej oraz ze skierowaniem do przyjęcia planowego. Swoją opieką obejmuje ok. 80 tysięcy mieszkańców Powiatu Lublinieckiego.
Dysponujemy bazą 150 łóżek w 7 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Pediatrycznym, Chorób Wewnętrznych, Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Izbą Przyjęć. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok 7 tysięcy pacjentów.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 9 poradniach: Chirurgii Ogólnej, Proktologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Patologii Noworodka, Chorób Piersi, Gruźlicy i Chorób Płuc, Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci. Rocznie udzielamy średnio 28 tysięcy porad specjalistycznych. W SP ZOZ w Lublińcu działa ponadto Szkoła rodzenia.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu świadczy również  usługi
z zakresu badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej, badań endoskopowych, USG i mammografii. Ponadto świadczone są usługi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dysponuje również 6 ambulansami, z czego 3 świadczą usługi z zakresu ratownictwa medycznego.
Zapewniamy kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę - otoczymy Was fachową opieką, serdecznością
i zrobimy wszystko, by nasze spotkanie okazało się przyjemnym momentem
w Państwa życiu.